14 lipca, 2024

jak zacząć z kryptowalutami

Kryptowaluty to forma cyfrowej waluty, które wykorzystują kryptografię do ochrony transakcji i kontroli tworzenia nowych jednostek. Najbardziej rozpoznawalne z nich, jak Bitcoin i Ethereum, działają na technologii blockchain, będącej rozproszoną księgą rachunkową. Ta nowatorska technologia pozwala na szybkie i bezpieczne przesyłanie wartości bez potrzeby intermediatorów, takich jak banki. Kryptowaluty zostały popularne dzięki swój możliwości inwestycyjny oraz jako metoda wymiany. Są one jednakże podatne na zmienność cenową i ryzyko regulacyjne, co robi je ryzykownymi, ale także atrakcyjnymi dla inwestorów i użytkowników. https://investing-btc.com